Για φοιτητές...

1. Προϋποθέσεις ανάληψης πτυχιακής εργασίας

Εάν επιθυμείτε να σας αναλάβω ως επιβλέπων καθηγητής στην πτυχιακή σας διατριβή, παρακαλώ πολύ να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω. Εξαιρέσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση:

Προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρείτε:

 • Να έχετε περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα που διδάσκω στο προπτυχιακό και να έχετε πετύχει βαθμό≥7 σε τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα αυτά.

 • Να έχετε περάσει τα μαθήματα της Μικροοικονομικής, Οικονομετρίας, Εφαρμοσμένης Οικονομικής Στατιστικής, Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης.

 • Να σας υπολείπονται συνολικά για πτυχίο λιγότερα από τρία μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια).

Πριν ζητήσετε συνάντηση, θα πρέπει:

 • Να έχετε σκεφτεί τουλάχιστον δύο ερευνητικές ιδέες/ερωτήματα που να σχετίζονται με τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και θα αποτελέσουν την βάση της συζήτησης μας.

 • Να έχετε ενημερωθεί για τα θέματα των πτυχιακών που έχω αναλάβει ως επιβλέπων, και είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι σε εξέλιξη (βλέπε παρακάτω).

 • Να έχετε ενημερωθεί για τους τύπους των πτυχιακών που αναλαμβάνω (βλέπε παρακάτω).

Με την ανάληψη της πτυχιακής, αναλαμβάνετε τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Ολοκλήρωση της διατριβής σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών.

 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τακτική επικοινωνία μαζί μου για θέματα της πτυχιακής, τουλάχιστον 2 φορές/μήνα. Αυτό θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση της διατριβής εντός της προθεσμίας.

 • Να ενημερωθείτε για το τι συνιστά λογοκλοπή. Απαγορεύεται.

 • Συγγραφή της πτυχιακής μελέτης βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών: Προδιαγραφές συγγραφής Πτυχιακών και Μεταπτυχιακών μελετών.

 • Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω κανόνων θα έχει ως συνέπεια την διακοπή της συνεργασίας μας και θα πρέπει να αναζητήσετε εκ νέου επιβλέπων για την εκπόνησης της πτυχιακής σας μελέτης.

Τύποι πτυχιακών που εκπονούνται υπό την επίβλεψη μου:

 • Συλλογή πρωτογενών δεδομένων: περιλαμβάνει την συλλογή δεδομένων μέσω δομημένου ερωτηματολογίου (κατά κύριο λόγο με προσωπικές συνεντεύξεις). Τα θέματα μπορεί να αφορούν οτιδήποτε εξηγεί/ερμηνεύει την συμπεριφορά των ατόμων σε σχέση με ένα ζήτημα αγρο-οικονομικής φύσεως.

 • Επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων: επεξεργασία δεδομένων που έχει συλλέξει κάποιο ινστιτούτο/οργανισμός. Μερικά παραδείγματα τέτοιων διαθέσιμων δεδομένων είναι: The Socio-Economic Panel, The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe European Social Survey, National Health and Nutrition Examination Survey, Health Behavior in School-Aged Children, Έρευνα Χρήσης Χρόνου. Προφανώς μπορείτε να κάνετε την δική σας αναζήτηση και πρόταση.

Δεξιότητες που θα χρειαστείτε και δεξιότητες που θα αναπτύξετε:

 • Απαιτείται ευχέρεια στην χρήση επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικού φύλλου και Η/Υ εν γένει.

 • Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε ένα πακέτο στατιστικής/οικονομετρικής επεξεργασίας δεδομένων (Stata ή R).

 • Θα μάθετε να παρουσιάζετε συνοπτικά και αποτελεσματικά τα δεδομένα μιας στατιστικής έρευνας, να ερμηνεύετε ποσοτικές σχέσεις μεταξύ μεταβλητών στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας και να διεξάγετε στατιστική συμπερασματολογία.

Πτυχιακές που έχουν ήδη εκπονηθεί ή είναι υπό εξέλιξη:

 1. Γιακουμής Ν. (2022) Μια εμπειρική διερεύνηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών ως προς τις σημάνσεις εμπρόσθιου πεδίου διατροφικής δήλωσης. (Βαθμολόγηση: 10)
 2. Αμοιρίδου Θ. (2022) Στάσεις, απόψεις και προθυμία πληρωμής των καταναλωτών για οίνους παλαιωμένους στον πυθμένα της θάλασσας. (Βαθμολόγηση: 10)
 3. Χρονοπούλου Β. (2022) Η επίδραση του ανθρωπομορφισμού στις στάσεις, αντιλήψεις και προθυμία πληρωμής των καταναλωτών για προϊόντα τροφίμων. (Βαθμολόγηση: 10)
 4. Δουκέρη Δ.-Γ. (2022) Προσδιοριστικοί παράγοντες αγοράς προϊόντων από διαδικτυακά καταστήματα πριν και μετά την καραντίνα εν μέσω της πανδημίας COVID-19. (Βαθμολόγηση: 10)
 5. Ανατολίτης Κ. (2022) Έρευνα προθυμίας αποδοχής και προθυμίας πληρωμής του καταναλωτή για προϊόν αρτοποιίας από άλευρο του δημητριακού Tritordeum (σιταροκρίθαρο). (Βαθμολόγηση: 10)
 6. Γεωργοπούλου Α. (2022) Στάση και συμπεριφορά καταναλωτών απέναντι σε τρόφιμα που περιέχουν ανακυκλωμένα συστατικά τροφίμων (upcycled ingredients) (Βαθμολόγηση: 8,5)
 7. Πατρώνας Ν. (2022) Στάση και απόψεις των καταναλωτών για καταστήματα πώλησης τροφίμων χωρίς ταμεία (Go stores). (Βαθμολόγηση: 9,5)

 1. Δαμβακάρης Θ. (2021) Προθυμία πληρωμής παραγωγών για τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας στην γεωργική παραγωγή. (Βαθμολόγηση: 10)
 2. Κανταλή Ν. (2021) Προθυμία διακράτησης κρυπτονομισμάτων από τους καταναλωτές και ο ρόλος της αποδοχής τους ως μέσο συναλλαγής από τα καταστήματα πώλησης τροφίμων. (Βαθμολόγηση: 10)
 3. Αποστολόπουλος Γ. (2021) Καινοφανή τρόφιμα, προτιμήσεις για κίνδυνο και νεοφοβία: Μια εμπειρική διερεύνηση. (Βαθμολόγηση: 10)
 4. Κορακίτη Μ. (2021) Μη γραμμικές επιδράσεις σε γραμμικά και μη-γραμμικά υποδείγματα πιθανοτήτων: Μια εμπειρική εφαρμογή στην συμπεριφορά καταναλωτή γύρω από τα τρόφιμα. (Βαθμολόγηση: 10)
 5. Αμαράντου Α.-Μ. (2021) Καταναλωτική συμπεριφορά γονέων και παιδιών στην επιλογή παιδικού παγωτού. (Βαθμολόγηση: 8)
 6. Λάβδας Ε. (2021) Προσδιοριστικοί παράγοντες και προθυμία πληρωμής καταναλωτών για φρέσκα λαχανικά καλλιεργούμενα σε θαλάμους κάθετης καλλιέργειας (vertical farms) σε σούπερ μάρκετ. (Βαθμολόγηση: 9)
 7. Τσατσούλης Δ. (2021) Μια εμπειρική διερεύνηση της μεταβολής των προτιμήσεων των καταναλωτών λόγω της επίδρασης του φαινομένου του δελεασμού (decoy effect) σε προϊόντα φρούτων και λαχανικών. (Βαθμολόγηση: 9,5)

 1. Παπαμιχαλόπουλος Α. (2020) Προσδιοριστικοί παράγοντες αποδοχής και προθυμία πληρωμής αποστάγματος παραγόμενο από ορό γάλακτος. (Βαθμολόγηση: 10)
 2. Αυδίκου Λ. (2020) Προθυμία πληρωμής καταναλωτών για ελαιόλαδο με ισχυρισμό υγείας. (Βαθμολόγηση: 9)
 3. Κωλέττη Δ. (2020) Στάση και συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ. (Βαθμολόγηση: 10)
 4. Γιώτης Θ. (2020) Στάση και συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι σε τρόφιμα με πρωτεΐνη εντόμων. (Βαθμολόγηση: 10)
 5. Ρεγκούτα Ε. (2020) Έρευνα αγοράς για την καταναλωτική αποδοχή κρασιών με ετικέτα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (Βαθμολόγηση: 9,5)
 6. Ελευθερούδη Μ. (2020) Προθυμία πληρωμής παραγωγών βάμβακος για εντομοκτόνα φάρμακα. (Βαθμολόγηση: 10)
 7. Τσιρικοπούλου Α. (2020) Σχολικός εκφοβισμός, παιδική παχυσαρκία και διατροφική συμπεριφορά. (Βαθμολόγηση: 10)
 8. Μαρκάκη Φ. (2020) Επίδραση του τύπου του πώματος στους γυάλινους περιέκτες οίνων στην προθυμία πληρωμής των καταναλωτών κρασιού. (Βαθμολόγηση: 10)
 9. Μαναρίτσα Β.-Δ. (2020) Αποδοχή και στάσεις των καταναλωτών απέναντι σε εργαστηριακά κατασκευασμένο κρέας. (Βαθμολόγηση: 10)

 1. Ζερκούλης Δ. (2019) Έρευνα αγοράς για συνήθειες κατανάλωσης αποξηραμένων σύκων και προθυμία πληρωμής. (Βαθμολόγηση: 9)
 2. Γεωργίου Μ. (2019) Προσδιοριστικοί παράγοντες αποδοχής γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. (Βαθμολόγηση: 7)
 3. Παπαδοπούλου Ε. (2019) Ο ρόλος της χώρας προέλευσης και η στάση των καταναλωτών απέναντι σε προϊόν σοκολάτας δίκαιου εμπορίου. (Βαθμολόγηση: 10)
 4. Μπιρμπίλη Ε. (2019) Προσδιοριστικοί παράγοντες στάσεων και απόψεων πολιτών απέναντι στη νομιμοποίηση και χρήση φαρμακευτικής κάνναβης. (Βαθμολόγηση: 9,5)
 5. Μαρίγκου Ρ. (2019) Προσδιοριστικοί παράγοντες αποδοχής και προθυμίας πληρωμής μπλε κρασιού. (Βαθμολόγηση: 10)

 1. Βιτωράτος Η. (2018) Προθυμία πληρωμής παραγωγών αμπέλου για μυκητοκτόνα φάρμακα στον νομό Κορινθίας.  (Βαθμολόγηση: 10)
 2. Σταμούλης Σ. (2018) Προθυμία πληρωμής καταναλωτή για ειδικές κατηγορίες τομάτας και η επίδραση της συσκευασίας. (Βαθμολόγηση: 10)
 3. Κουτσαυτάκης Γ. (2018) Προθυμίας πληρωμής για τσίπουρο αρωματισμένο με ρινίσματα δρυός και ο ρόλος της γευστικής δοκιμής. (Βαθμολόγηση: 9)

 1. Πάτσο Α. (2017) Προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την καταβολή φιλοδώρηματος σε χώρο εστίασης. (Βαθμολόγηση: 10)
 2. Πέτρου Ν. (2017) Η επίδραση διαφόρων χαρακτηριστικών στην προθυμία πληρωμής για μέλι: Αποτελέσματα από ένα πείραμα επιλογής. (Βαθμολόγηση: 10)

 1. Πετράκης Ε. (2016) Διαχρονική σταθερότητα προτιμήσεων υπό κίνδυνο και διαχρονικών προτιμήσεων. (Βαθμολόγηση: 10)
 2. Καράλλης Χ. (2016) Η δαπάνη χρόνου προς διάφορες δραστηριότητες ως προσδιοριστικός παράγοντας της υγείας: Δεδομένα από την ελληνική Έρευνα Χρήσης Χρόνου. (Βαθμολόγηση: 10)
 3. Σκουλικαρίτη Γ. (2016) Δείκτες Μεσογειακής διατροφής και υγεία: Μια πειραματική προσέγγιση. (Βαθμολόγηση: 10)
 4. Κεχαγιά Β. (2016) Επίδραση οσφρητικών παραγόντων στην προθυμία πληρωμής των καταναλωτών και στη συμπεριφορά τους υπό κίνδυνο. (Βαθμολόγηση: 10, Δημοσιεύτηκε στο Journal of Behavioral and Experimental Economics)
 5. Κίτσης Β. (2016) Προσδιοριστικοί παράγοντες προθυμίας πληρωμής για προϊόν νανοτεχνολογίας φυσικού χυμού. (Βαθμολόγηση: 10)
 6. Κώτσης Α. (2016) Ζήτηση για προϊόν μοσχαρίσιου κρέατος με συσκευασία «έξυπνης» ετικέτας. (Βαθμολόγηση: 9,5)
 7. Πανουργιά Π. (2016) Ζήτηση για διατροφικό προϊόν ενεργειακής μπάρας με βιομηχανική κάνναβη. (Βαθμολόγηση: 9)

 1. Λαγουδάκης Α. (2015) Η χώρα προέλευσης ως παράγοντας της ζήτησης για προϊόντα φραγκόσυκου. (Βαθμολόγηση: 10)
 2. Δημητρόπουλος Α. (2015) Ζήτηση για προϊόντα αναψυκτικών βιοδιασπώμενης συσκευασίας. (Βαθμολόγηση: 9,5)

 1. Χλιαουτάκη Χ. (2014) Ζήτηση για φράουλες με πιστοποίηση δίκαιων συνθηκών εργασίας. (Βαθμολόγηση: 10)

 1. Παππά Β. (2012) Η διαφορά μεταξύ προθυμίας πληρωμής και προθυμίας αποδοχής στις μεθόδους έμμεσης και ενδεχόμενης αποτίμησης. (Βαθμολόγηση: 10, Δημοσιεύτηκε στο Food Policy)

2. Προυποθέσεις συστατικών επιστολών

Συστατικές επιστολές δίνονται μόνο σε φοιτητές που έχω επιβλέψει την πτυχιακή τους διατριβή και η πτυχιακή τους έχει βαθμολογηθεί με βαθμό≥9,5. Αυτό γίνεται γιατί:

 • Τα άτομα με τα οποία έχω συνεργαστεί κατά την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας τα γνωρίζω και μπορώ να εκφέρω άποψη γι' αυτά.

 • Μπορώ να βεβαιώσω ότι ο φοιτητής έχει εφαρμόσει τους κανόνες της επιστημονικής μεθόδου και έχει αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες.

 • Οι συστατικές επιστολές πρέπει να βεβαιώνουν τις ικανότητες του ατόμου που συστήνεται να πληρώσει μια θέση. Συστατικές επιστολές που παράγονται σε πληθώρα χάνουν το νόημα τους, σταδιακά απαξιώνεται αυτός που τις υπογράφει και στο τέλος δεν λαμβάνονται υπόψη. Ενδεικτικά, οι φοιτητές στους οποίους, κατά καιρούς, έχω δώσει συστατικές επιστολές έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στα: University of ReadingUniversity of DelawareMichigan State University, University of Nebraska-LincolnUniversity College LondonBirkbeck College (University of London), Utrecht University καθώς και στα ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, ΠΑΠΕΙ και ΠΙ.

Μόνη εξαίρεση για να δοθεί συστατική επιστολή σε φοιτητή που δεν έχω επιβλέψει στην πτυχιακή του διατριβή,  θα είναι η περίπτωση να έχει βαθμολογηθεί σε δύο τουλάχιστον μαθήματα μου με βαθμό ≥9.

3. Μεταπτυχιακά  προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό